Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác BHXH, BHYT

Thứ 6, 12/04/2024 | 20:04:20
518 lượt xem

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, trong đó đề ra mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt từ 95% trở lên. Nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực đang được triển khai, phấn đấu hoàn thành mục tiêu này.

Việc phối hợp của cơ quan BHXH với các ban ngành, đoàn thể, địa phương trong tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT từng bước đi vào thực chất. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã ý thức được trách nhiệm của mình, lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân tham gia BHXH, BHYT, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chính sách an sinh xã hội. UBND các huyện, thành phố đều có văn bản giao chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT cho các xã, phường, thị trấn, làm cơ sở cho việc thực hiện kế hoạch ngay từ đầu năm. Từ đó, kiến thức về BHXH, BHYT của người dân ngày càng tăng. 

Trong thời gian tới, Thái Bình tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện chính sách BHXH, BHYT là nhiệm vụ đang được tập trung thực hiện. 

Hà My 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...