Khối thi đua các ngành tài chính, kinh tế, kỹ thuật triển khai công tác và ký giao ước thi đua

Thứ 7, 01/04/2023 | 00:00:00
381 lượt xem

Chiều 31/3, 11 cơ quan, đơn vị trong khối tài chính, kinh tế, kỹ thuật của tỉnh Thái Bình triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2023.

Khối thi đua các ngành tài chính, kinh tế, kỹ thuật  triển khai công tác triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2023

Năm 2022, các đơn vị trong khối đã quán triệt đầy đủ, kịp thời các quy định của Trung ương và của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng và tập trung thi đua lao động, sản xuất, vượt khó vươn lên để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, văn bản chỉ đạo phát triển ngành, lĩnh vực. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động chung nhằm tạo môi trường sinh hoạt, giao lưu sôi nổi, tích cực, hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp phát động. 

Lễ ký giao ước thi đua với 7 nhóm nội dung cụ thể 

Năm 2023, khối thi đua các ngành tài chính, kinh tế, kỹ thuật thống nhất kế hoạch hoạt động, quy chế, tiêu chí chấm điểm, xếp hạng thi đua của khối năm 2023 và ký giao ước thi đua với 7 nhóm nội dung cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trong khối./.

  Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...