Tập huấn công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2022

Thứ 5, 06/10/2022 | 00:00:00
112 lượt xem

Sáng 5/10, UBND Thành phố phối hợp với Sở Lao động thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác quản lý cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm năm 2022.

Hội nghị tập huấn về công tác quản lý cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm năm 2022 

Tại hội nghị các đại biểu được truyền đạt các nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm gồm: Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm; hướng dẫn thực hiện các văn bản mới ban hành về việc làm và giải quyết việc làm; hướng dẫn cơ chế cho vay quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm; hướng dẫn nghiệp vụ cho vay giải quyết việc làm qua hệ thống Ngân hàng Chính sách - Xã hội; điều kiện để cho vay ưu đãi đối với các đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, đối với người lao động; duy trì và mở rộng việc làm và cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; một số vấn đề liên quan đến quản lý lao động tại địa phương; giới thiệu chương trình tư vấn, tuyển dụng lao động đi làm việc tại một số nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cán bộ ở cơ sở nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác việc làm và đào tạo nghề; việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; công tác quản lý nguồn vốn hỗ trợ giải quyết việc làm và phát triển kinh tế; góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

CTV

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...