Tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập

Thứ 7, 02/07/2022 | 00:00:00
223 lượt xem

Sáng ngày 02/7, Hội khuyến học tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Hội nghị tập huấn công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai một số văn bản liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập như: Điều lệ, Nghị Quyết Đại hội VI, Hội khuyến học Việt Nam; Quyết định số 387; Quyết định số 667 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030” và “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030; các kế hoạch của Hội khuyến học Việt Nam thực hiện các chương trình trên.

Hôi nghị cũng triển khai kế hoạch thực hiện đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 202-2030” trên địa bàn tỉnh Thái Bình… và một số nội dung cần thực hiện trong thời gian tới để đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng sâu rộng trong nhân dân, góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...