Hội nghị phản biện xã hội dự thảo đề án Xã hội hoá giáo dục mầm non, phổ thông

Thứ 5, 30/06/2022 | 00:00:00
178 lượt xem

Chiều 30/6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án Xã hội hoá giáo dục mầm non, phổ thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Vũ Thanh Vân - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án Xã hội hoá giáo dục mầm non, phổng thông tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Dự thảo Đề án xã hội hóa giáo dục được định hướng tập trung vào việc khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các lực lượng xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục. Sau khi Sở GD&ĐT ban hành văn bản xin ý kiến góp ý đề án, có 21 đơn vị đã tham gia ý kiến, trong đó có 10 đơn vị nhất trí, 11 đơn vị có ý kiến tham gia bổ sung. Ngoài sự nhất trí với nội dung dự thảo, các đại biểu cho rằng dự thảo cần nhấn mạnh được các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện; bổ sung thêm mục tiêu xây dựng các trường giáo dục chất lượng cao, trước mắt là xây dựng một số trường thí điểm sau đó triển khai nhân rộng trên địa bàn.

Một số ý kiến phản biện của các nhà nghiên cứu văn hóa

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao ý kiến tâm huyết của các đại biểu; đồng thời đề nghị Sở GD&ĐT tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện 1 số nội dung của đề án như: tên đề án, bố cục và 1 số mục tiêu của đề án …để sớm trình các cấp có thẩm quyền.

Ngọc Anh 

  • Từ khóa
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè
Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về một số dự án xử lý, nâng cấp đê, kè

Chiều 16/8, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về 1 số dự án...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...