Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 4, 26/06/2024 | 17:07:43
653 lượt xem

Sáng nay 26/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Ngọc Trì, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Các đại biểu đã nghe và thảo luận về các báo cáo kết quả thẩm tra Tờ trình về việc thông qua Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định một số nội dung theo Điểm b, Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 76 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện Dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Công an các xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2024-2025; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự và chế độ chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tại cơ sở Cai nghiện ma tuý công lập và một số tờ trình quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp đều rất quan trọng, có ý nghĩa trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt có một số tờ trình liên quan đến một số Luật do Quốc hội ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới. Do đó, mặc dù gần đến ngày tổ chức kỳ họp thứ tám song HĐND tỉnh vẫn phải tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất nhằm xem xét, ban hành các NQ tạo hành lang pháp lý đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. 

Đồng chí cơ bản thống nhất với nội dung các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết, đồng thời yêu cầu các ban của HĐND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, tham mưu HĐND tỉnh ban hành NQ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay 26/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...