HĐND huyện Hưng Hà họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 6, 05/04/2024 | 15:00:00
677 lượt xem

Sáng 05/4, HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.

HĐND huyện Hưng Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Các đại biểu HĐND huyện đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, xem xét và cho ý kiến vào tờ trình thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Hưng Hà. Cùng với đó là nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về vấn đề này.

 Cụ thể, tại xã Điệp Nông, Hùng Dũng, Dân Chủ, với hơn 15 nghìn cử tri tham gia lấy ý kiến, tỷ lệ đồng ý đạt 99,42%. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sẽ nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Dân Chủ, Điệp Nông và Hùng Dũng để thành lập đơn vị hành chính xã mới, tên gọi dự kiến là xã Quang Trung. Sau sắp xếp, xã mới có diện tích tự nhiên 17,68 km vuông, quy mô dân số 23.379 người.

Bản đồ xã Điệp Nông từ ảnh vệ tinh

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất cao thông qua Nghị quyết thông qua Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện Hưng Hà.

Hà My 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...