Khảo sát thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) năm 2014

Thứ 6, 06/10/2023 | 08:00:00
968 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ VI, Quốc hội khóa XV, chiều 05/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Sở Xây dựng khảo sát tình hình triển khai, thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, sửa đổi năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình làm việc với Sở Xây dựng khảo sát tình hình triển khai, thi hành Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, sửa đổi năm 2014 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, sửa đổi năm 2014, Sở Xây dựng tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Tại buổi khảo sát, các đại biểu trao đổi làm rõ hơn về các vấn đề: những kết quả đạt được, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nhà ở và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật; xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; thực hiện các quy định về nhà ở xã hội, về tài chính cho phát triển nhà ở;  khó khăn trong việc thu hút các chủ đầu tư thực hiện các dự án nhà ở xã hội; sự chưa thống nhất giữa Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Từ thực tế, các đại biểu cũng kiến nghị, đề xuất khắc phục những khó khăn, bất cập, góp phần triển khai, thực thi 2 Luật kể trên một cách hiệu quả, sát hợp với tình hình thực tế. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu, đồng chí Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, ghi nhận và giao cơ quan tham mưu, giúp việc tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý Dự thảo Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản mới  tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Duy Huy 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...