Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 5, 21/09/2023 | 07:00:00
1,407 lượt xem

Chiều 20/9, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu bật mục đích, yêu cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp này; đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh khẳng định, các nội dung trình kỳ họp lần này được Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định; được các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra chặt chẽ. Các nội dung trình kỳ họp đều là những vấn đề cấp thiết, cấp bách, nhằm kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó, nhiều vấn đề quan trọng như: Thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở pháp lý để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định của pháp luật; Về chủ trương bổ sung vốn ngân sách tỉnh để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, để kịp thời bổ sung Dự án vào danh mục trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, khóa XV (tháng 10/2023) làm căn cứ thực hiện các thủ tục tiếp theo; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương; Quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023-2024; phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng thực hiện tại tỉnh Thái Bình. 

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét báo cáo kết quả phân bổ chi tiết kế hoạch vốn hỗ trợ thực hiện các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; tham gia đóng góp ý kiến Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu.

Tại Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã biểu quyết và thông qua 10 Nghị quyết. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách, nguồn vốn ngân sách đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững:

1. Nghị quyết thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

2. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 để ghi thu ghi chi vốn viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương 

3. Nghị quyết Quy định về chính sách hỗ trợ lưu học sinh tỉnh Xay Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, thuộc diện đào tạo theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh Thái Bình.

4. Nghị quyết Quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm học 2023-2024

5. Nghị quyết thống nhất chủ trương sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình

6. Nghị quyết phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển khu vực Đồng bằng sông Hồng thực hiện tại tỉnh Thái Bình 

7. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xử lý cấp bách tuyến đê I xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Tiến, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. 

8. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo nghề để tạo việc làm cho người khuyết tật tại Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình. 

9. Nghị quyết phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023.

10. Nghị quyết phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, gợi mở 1 số nhóm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay. Về tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung tổ chức triển khai khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các Nghị quyết vừa được thông qua sớm đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả cao.  

Video: 92023_OTHANH1.mp4

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố căn cứ Nghị quyết số 96 của Quốc hội các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch, hướng dẫn của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh để chỉ đạo, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân cấp huyện bầu bảo đảm công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...