Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Thứ 6, 09/06/2023 | 00:00:00
2,790 lượt xem

Sáng 09/6, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu bật mục đích, yêu cầu, nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp này; đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng để quyết nghị các nội dung trình kỳ họp. 

Đại biểu tham dự 

Tại kỳ họp này, trên cơ sở xem xét các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh đã dân chủ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh trình tại Kỳ họp. Các đại biểu HĐND tỉnh khẳng định, các nội dung trình kỳ họp lần này được Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị chu đáo, đảm bảo quy trình, thủ tục theo quy định; được các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành thẩm tra chặt chẽ. Tài liệu phục vụ kỳ họp đã được gửi trước cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có thời gian tham gia nghiên cứu.

Các nội dung trình kỳ họp đều là những vấn đề cấp thiết, cấp bách, nhằm kịp thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án, góp phần tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. Trong đó, nhiều vấn đề quan trọng như: Phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP; Chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình; Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Phân bổ vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2023; Đề án xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật Khu vực phòng thủ tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Trong đó, nhấn mạnh, gợi mở 1 số nhóm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay. 

Thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra tại Kết luận số 153 ngày 02/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 20 , ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Video: 60923_OTHANH1.mp4

 

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo rà soát, nghiên cứu, xây dựng và đề xuất sửa đổi, điều chỉnh, ban hành các cơ chế chính sách để trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 6, dự kiến diễn ra trong tháng 7 năm 2023, đảm bảo đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. 

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò tích cực của quần chúng nhân dân trong việc tham gia tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhanh, bền vững.

Đại biểu tham dự kỳ họp với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và Nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII  thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã biểu quyết và thông qua 7 Nghị quyết. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

1.       Nghị quyết về phê duyệt bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình theo hình thức PPP; 

2.       Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 tỉnh Thái Bình. 

3. Nghị quyết về phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 tỉnh Thái Bình; 

4.       Nghị quyết thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp Hưng Phú, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; 

5. Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu cơ quan hành chính tỉnh tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình;

6.  Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thành phố Thái Bình tại phường Lê Hồng Phong và phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình;

7.       Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng căn cứ hậu phương, căn cứ hậu cần - kỹ thuật Khu vực phòng thủ tỉnh.Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...