Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Thứ 4, 15/03/2023 | 00:00:00
941 lượt xem

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra.

Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có bài phát biểu bế mạc kỳ họp. Trong đó, nhấn mạnh, gợi mở 1 số nhóm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện tốt, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay. 

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Tập trung rà soát, đánh giá đúng tình hình và kịp thời bổ khuyết các nhiệm vụ, giải pháp để chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra tại Kết luận số 153 ngày 02/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chỉ thị số 20 ngày 06/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. 

Video: 31523_OTHANH1.mp4

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, Tổ, đại biểu Hội đồng nhân dân, cấp ủy Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, góp ý và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.


Các đại biểu tham dự kỳ họp

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm nay và những năm tiếp theo. 

Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...