Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lực giai đoạn 2016-2021

Thứ 2, 13/03/2023 | 00:00:00
824 lượt xem

Chiều 13/3, các đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021 tại Công ty Điện lực Thái Bình.

Khảo sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lực giai đoạn 2016-2021

Giai đoạn 2016-2021, Công ty Điện lực Thái Bình triển khai đồng bộ các giải pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Công ty đầu tư gần 3.750 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện. Sản lượng điện thương phẩm có tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 9,3%/năm. Năm 2021, điện năng thương phẩm toàn tỉnh đạt gần 3.100 triệu Kwh. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm sâu so với giai đoạn trước. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty Điện lực Thái Bình trong lĩnh vực năng lượng thời gian qua. Yêu cầu đơn vị cần chủ động phối hợp tham mưu giúp tỉnh thực hiện các giải pháp về đảm bảo ổn định và phát triển nguồn năng lượng, nhất là năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; làm tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về xây dựng kết cấu hạ tầng điện lực; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất, kinh doanh và công tác dịch vụ khách hàng; tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Đoàn Khảo sát đã chia sẻ khó khăn; ghi nhận các kiến nghị, đề xuất, nhất là những tồn tại, hạn chế, tổng hợp các nội dung để trình Quốc hội, Chính phủ, xem xét, nhằm hoàn thiện việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng trong giai đoạn tiếp theo.

Duy Huy 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...