Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Hưng Hà khóa XX

Thứ 3, 13/12/2022 | 00:00:00
593 lượt xem

Sáng 13/12, HĐND huyện Hưng Hà tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 5, khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2023.

Năm 2022, Tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt trên 21.600 tỷ đồng, tăng 11,61% so với cùng kỳ, xếp thứ 3/8 huyện, thành phố. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,65% đứng thứ nhất toàn tỉnh; công nghiệp, xây dựng tăng 4,79%; thương mại dịch vụ tăng 4,24% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 55,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,05%. 

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND huyện đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, thẳng thắn chỉ ra những nguyên nhân, hạn chế cũng như đề ra các giải pháp, nhiệm vụ năm 2023 và đóng góp ý kiến vào một số tờ trình. 

Vũ Hương 

  • Từ khóa
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII
Bế mạc kỳ họp HĐND tỉnh khóa XVII

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 để giải quyết công việc phát sinh đột xuất đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...