Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật

Thứ 5, 06/10/2022 | 00:00:00
342 lượt xem

Sáng 6/10, các đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình; Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi.

Hội thảo lấy ý kiến tham gia vào dự án Luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

Các ý kiến tại hội nghị đánh giá đây là dự án Luật quan trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội. Các ý kiến cũng đề nghị nghiên cứu, cân nhắc một số vấn đề về giấy phép hành nghề, cần quy định rõ các chức danh bác sỹ dự phòng, cử nhân y tế công cộng thì có được cấp chứng chỉ hành nghề để tham gia vào khối điều trị hay không. 

Về việc thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước khi được cấp giấy phép hành nghề, các đại biểu đề nghị vẫn nên quy định như điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành để bảo đảm chất lượng khám, chữa bệnh. Đối với vấn đề xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, các ý kiến đồng tình với phương án quy định rõ hơn các hình thức xã hội hóa. Cần làm rõ thêm nội hàm của 4 yếu tố cấu thành giá để thể hiện rõ các chi phí này đã đầy đủ các yếu tố cấu thành của từng chi phí cấu thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội thảo

Đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, đây là đạo luật quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống xã hội nên Đảng, Nhà nước và Nhân dân rất quan tâm. Mục đích, yêu cầu khi sửa đổi toàn diện Luật Khám bệnh, chữa bệnh chính là triển khai thực hiện Nghị quyết 20 hội nghị TW6, Khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

 Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để báo cáo Quốc hội trong kỳ họp tới.

 Hữu Phước

  • Từ khóa
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh
Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều 4/12, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...