Đông Hưng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ 3, 23/08/2022 | 00:00:00
1,727 lượt xem

Trong các ngày từ 22 đến 31/8/2022, huyện Đông Hưng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Đông Hưng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tham gia các lớp tập huấn, 950 đại biểu HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyền đề về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã và đại biểu HĐND cấp xã; các kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND cấp xã và giúp đại biểu HĐND tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

CTV

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...