Đông Hưng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Thứ 3, 23/08/2022 | 00:00:00
1,150 lượt xem

Trong các ngày từ 22 đến 31/8/2022, huyện Đông Hưng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện Đông Hưng bồi dưỡng nghiệp vụ cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Tham gia các lớp tập huấn, 950 đại biểu HĐND xã, thị trấn trên địa bàn huyện sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyền đề về: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp xã và đại biểu HĐND cấp xã; các kỹ năng của đại biểu HĐND cấp xã; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề đặt ra cho chính quyền địa phương; các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025. 

Thông qua các lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các xã, thị trấn; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND cấp xã và giúp đại biểu HĐND tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước. 

CTV

  • Từ khóa
Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự ứng cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Sáng 2/12, các đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...