Đoàn đại biểu Quốc hội tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án luật

Thứ 3, 10/05/2022 | 00:00:00
218 lượt xem

Sáng 10-5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì hội thảo.

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở

Dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 74 điều, trong đó, bổ sung nhiều điểm mới nhằm thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về dân chủ tại cơ sở và hoàn thiện pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trực tiếp tham gia vào dự thảo Luật, chủ yếu đề xuất về những vấn đề: Dự án Luật cần quy định một chương riêng về nội dung, cách thức thực hiện dân chủ tại các loại hình doanh nghiệp, trong đó quy định một số đặc thù đối với doanh nghiệp Nhà nước. Nguyên tắc thực hiện dân chủ tại cơ sở cần bổ sung nội dung “Thực hiện đầy đủ phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các đại biểu cũng nêu ý kiến đồng tình, khẳng định việc nghiên cứu xây dựng ban hành Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở là rất cần thiết, góp phần giảm mâu thuẫn tại cơ sở. Việc thực hiện dân chủ tại doanh nghiệp góp phần đảm bảo hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ giữa người sử dụng lao động và người lao động. 

Tất cả các ý kiến đóng góp của đại biểu được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ban soạn thảo theo quy định./.

Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư
Thực hiện giám sát tại Sở kế hoạch và đầu tư

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, chiều 01/7, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang - Ủy viên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...