Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Thứ 5, 07.10.2021 | 00:00:00
447 lượt xem

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình; Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình

Từ thực tiễn hoạt động, nhìn chung các đại biểu đều khẳng định tính cấp thiết việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo luật như: Làm rõ hơn tiêu chí tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu; gia đình hạnh phúc; phường, thị trấn tiêu biểu; tăng cường, chú trọng khen thưởng hơn nữa cho những người lao động trực tiếp có thành tích trong lao động sản xuất, đóng góp chung cho sự phát triển của xã hội, nhất là nông dân, công nhân; tránh tình trạng chỉ khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo quản lý; cần có cơ chế giữ vững, phát huy, lan tỏa, tạo động lực, và tính nghiêm túc trong công tác thi đua, khen thưởng; xử lý nghiêm minh hành vi cản trở, nhũng nhiễu trong quá trình làm thủ tục thi đua, khen thưởng; cần làm rõ, sáng tỏ hơn những từ ngữ, thuật ngữ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng;  một số tiêu chí thành tích xét đề nghị danh hiệu thi đua, khen thưởng quá cao, khó có tính khả thi trong thực tiễn. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các đại biểu; tổng hợp để trình Quốc hội nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện Luật Thi đua khen thưởng.  

Duy Huy

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...