Tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi

Thứ 5, 07.10.2021 | 14:59:32
416 lượt xem

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng nay (07/10), Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí: Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình; Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi

Tại hội thảo, nhìn chung các đại biểu đều khẳng định tính cấp thiết việc sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng. Sau 17 năm thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, Luật còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế trong triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng; về thủ tục, hồ sơ khen thưởng; về thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng cần được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng đáp ứng yêu cầu tình hình mới. 

Đồng chí Nguyễn Văn Huy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội thảo

Từ thực tiễn hoạt động, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo luật như: Làm rõ hơn tiêu chí tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu; gia đình hạnh phúc; phường, thị trấn tiêu biểu; cần tăng cường khen thưởng hơn nữa cho những người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân; tránh tình trạng chỉ khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo; cần có cơ chế giữ vững, phát huy, lan tỏa danh hiệu thi đua; xử lý nghiêm minh hành vi cản trở, nhũng nhiễu trong quá trình làm thủ tục thi đua, khen thưởng.

Duy Huy

  • Từ khóa
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV
Cử tri Thái Bình đánh giá cao Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV đã thành công tốt đẹp. Đây là kỳ họp để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng cử tri cả nước khi chất lượng kỳ họp tiếp tục được nâng cao và có nhiều điểm đổi mới nổi bật....

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...