Khảo sát thực hiện Luật thi đua, khen thưởng

Thứ 5, 26.08.2021 | 00:00:00
1,283 lượt xem

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ II, Quốc hội khóa XV, chiều 26/8, Đoàn công tác Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình do đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn khảo sát việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Đoàn công tác Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình khảo sát việc thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng tại Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ

Từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, toàn tỉnh có 29 tập thể được Chính phủ tặng thi đua, gần 110 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 171 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc; 5.690 tập thể, cá nhân được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, Bằng khen có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác. Nhìn chung, việc xét khen thưởng được thực hiện từ cơ sở, theo đúng Luật Thi đua, Khen thưởng. 

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tập trung khảo sát những bất cập liên quan đến các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật; nguyên nhân chủ quan và khách quan; từ đó đề xuất, kiến nghị Quốc hội nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện, sớm ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi để khắc phục bất cập, hạn chế trong Luật Thi đua, Khen thưởng hiện nay.

Duy Huy

  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...