Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử

Thứ 4, 17/03/2021 | 00:00:00
631 lượt xem

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp thời gian qua đã bám sát thực tiễn đời sống, thể hiện ý Đảng, lòng dân. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND các cấp cần bám sát định hướng của cấp ủy cùng cấp, chủ động đổi mới nội dung, hình thức của hoạt động giám sát.

HĐND báo cáo hoạt động giám sát thực hiện Nghị quyết

Trên 40 Nghị quyết thường xuyên và Nghị quyết chuyên đề gắn liền với thực tiễn ở địa phương đã được HĐND xã Tây Lương huyện Tiền Hải triển khai thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2015 - 2021.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Lương, huyện Tiền Hải: 

"Trong kiểm tra giám sát chúng tôi cũng phát hiện những vấn đề chưa đúng với quy định, thời điểm và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã, chỉ đạo cán bộ bám sát kế hoạch mà Hội đồng nhân dân đã biểu quyết tham gia tại các kì họp."


Giám sát việc xây dựng công trình hạ tầng tại địa phương

Việc thực hiện chức năng giám sát trong thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp đã từng bước được đổi mới, không chỉ tạo ra sự thống nhất cao trong xây dựng áp dụng luật ở địa phương mà còn tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, giúp HĐND có căn cứ thực tiễn để ban hành Nghị quyết.

Ông Nguyễn Minh Hòa - Bí thư Đảng ủy Thị trấn Tiền Hải:

"Thị trấn Tiền Hải sau khi sáp nhập thì chúng tôi xây dựng nội dung, xây dựng nghị quyết chuyên đề liên quan đến quy hoạch lao động thị trấn cũng như triển khai thực hiện phát triển kinh tế xã hội và được đánh giá rất cao. Nghị quyết này đã đi vào cuộc sống.”


Giám sát việc xây dựng tu bổ công trình tại địa phương

Kiên trì, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, không “đánh trống bỏ dùi” là yêu cầu cần thiết góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử. Thông qua đó giúp cho các cấp, các ngành tự soi lại việc làm của mình để khắc phục những tồn tại, hạn chế, đạt hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý, điều hành.

Ông Tô Quý Bôn - Phó chủ tịch thường trực HĐND huyện Tiền Hải:

"Ban hành Nghị quyết rồi thì Hội đồng nhân dân phải kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết có đạt hiệu quả và sát thực cuộc sống không, có vấn đề gì cần bổ sung và nếu cần bổ sung sửa đổi cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội.” 


Trong giám sát, HĐND các cấp đã lựa chọn những vấn đề mới liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân để thực hiện giám sát sâu, đồng thời đổi mới công tác giám sát, tăng cường trách nhiệm, vai trò giám sát của từng đại biểu HĐND. Thực hiện tốt việc “giám sát sau giám sát”, nghĩa là phải theo đuổi, giám sát xem các ý kiến, kiến nghị cử tri, ý kiến chất vấn, kiến nghị sau giám sát, khảo sát đã được giải quyết đến đâu. Có như vậy thì vai trò của cơ quan dân cử mới thực sự được phát huy đúng tầm.

Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...