Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2024

Thứ 5, 28/12/2023 | 00:00:00
2,089 lượt xem

Sáng 27/12, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng Ban tổ chức Trung ương, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại điểm cầu tỉnh Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị.

Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 tại điểm cầu tỉnh Thái Bình

Năm 2023, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt “không dừng, không nghỉ”, “không chùng xuống”, góp phần khẳng định trách nhiệm và quyết tâm cao trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra trên 57.400 tổ chức đảng và trên 323.000 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với hơn 3.500 tổ chức đảng và trên 9.200 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản. Một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm trách nhiệm nêu gương, những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị tại điểm cầu trung ương

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, hướng dẫn, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Kịp thời chỉ đạo, định hướng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương. 

Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát phải khả thi, thực chất, phù hợp với điều kiện, tình hình của địa phương, đơn vị, có trọng tâm, trọng điểm. Xây dựng, triển khai thực hiện chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2024. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...