Phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải chủ động đi trước, làm tốt công tác dự báo, giải quyết rốt ráo các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh

Thứ 3, 28/03/2023 | 00:00:00
686 lượt xem

"Phòng chống tham nhũng tiêu cực là phải chủ động đi trước, làm tốt công tác dự báo, giải quyết rốt ráo các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh" Đó là chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực quý 2 năm 2023 tổ chức vào sáng ngày 28/3. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Nguyễn Tiến Thành - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận - Phó bí

Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2023

Trong quý 1 năm 2023, công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thường xuyên. Các ngành trong khối nội chính, các địa phương, đơn vị đã tích cực, chủ động, phối hợp thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình. Kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, tập trung xác minh giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng và các vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác tiếp công dân được tăng cường và duy trì nền nếp. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành thực hiện cơ bản nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Đại biểu các ngành địa phương thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian tới.

Đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy hệ thống lại những kết quả nổi bật trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh thời gian qua

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy hệ thống lại những kết quả nổi bật trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh thời gian qua, đồng thời chỉ ra những vấn đề mới nảy sinh, vụ việc phức tạp trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, vì vậy cần phải bắt tay vào khắc phục sớm, giải quyết kịp thời, triệt để trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị phải chủ động đi trước, làm tốt công tác dự báo, giải quyết rốt ráo các vấn đề ngay từ khi mới phát sinh.

Video: 32823_OHAI1.mp4

 Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tinh thần chung là phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật và xử lý một cách nghiêm minh các vi phạm. Tiếp tục làm công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu, tăng cường công tác luân chuyển điều động cán bộ các cấp vừa là để đào tạo bồi dưỡng vừa để làm tốt công tác phòng ngừa chung./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...