Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Thứ 3, 29/11/2022 | 00:00:00
384 lượt xem

Chiều 29/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 – 2025. Dự ký kết có đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Việc ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, tổ chức và nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã, hợp tác xã kiểu mới. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, xây dựng các hợp tác xã ngày càng phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX.

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi ký kết

Phát biểu tại buổi ký kết, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các phòng chuyên môn của 2 cơ quan cần chủ động phối hợp, phát huy hiệu quả trên thực tế. Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đưa vào các thông tin cần thiết có trọng tâm trọng điểm, các mô hình điển hình về kinh tế tập thể trên toàn tỉnh. Triển khai đồng bộ các nội dung tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở. Bám sát, đôn đốc, giám sát các chương trình, kế hoạch tuyên truyền hàng năm sao cho nổi bật vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn hiện nay./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...