Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp

Thứ 4, 23/11/2022 | 00:00:00
389 lượt xem

Không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao vai trò của Đảng trong doanh nghiệp làm cơ sở để lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đó là những giái pháp được Ban chấp Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh đề ra trong những tháng cuối năm 2022.

Ban chấp Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh Thái Bình họp chỉ đạo những tháng cuối năm 2022

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng cùng hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, giám đốc, chủ sở hữu doanh nghiệp tiếp tục thực hiện linh hoạt các biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Đặc biệt là công tác phòng, chống Covid-19, đảm bảo cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh phải thích nghi nhanh, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Chỉ đạo các cấp ủy tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp công tác xây dựng Đảng, không ngừng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, quán triệt học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Chủ động triển khai đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử trong toàn Đảng bộ, khắc phục những hạn chế tồn tại trong các kỳ sinh hoạt Đảng ở các loại hình tổ chức Đảng. 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo kế hoạch, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh./.

 Hữu Phước 

  • Từ khóa
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh
Thường trực HĐND tỉnh xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh

Chiều nay, Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình dự và chỉ đạo hội nghị xem xét một số nội dung đề xuất của UBND tỉnh. Các Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...