Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thứ 6, 07/10/2022 | 00:00:00
194 lượt xem

Chiều 7/10, Đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Phạm Đồng Thụy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ, đồng thời thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy định. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến rõ nét, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện nội quy, quy chế cơ quan, nội bộ đoàn kết, không có trường hợp tiêu cực, tham nhũng bị xử lý. 

Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Đồng Thụy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện quy chế dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở, phát huy vai trò, phân công trách nhiệm cho từng thành viên. Hàng năm cần tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ trong toàn cơ quan. 

Cao Biền 

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...