Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02 của Tỉnh ủy tại huyện Thái Thụy

Thứ 3, 27/09/2022 | 00:00:00
320 lượt xem

Chiều 27-9, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình do đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về phát triển kinh tế, xã hội tại huyện Thái Thụy.

Thời gian qua, UBND huyện Thái Thụy chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các chương trình hành động của UBND tỉnh, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm tiến độ đề ra. Gần 2 năm qua, kinh tế, xã hội đạt kết quả khá toàn diện. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng năm nay thực hiện gần 14.000 tỷ đồng, tăng hơn 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng được củng cố, tăng cường. 

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Thái Thụy. Nhìn chung, nội dung, bố cục báo cáo sát hợp theo Đề cương hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương của huyện Thái Thụy cần rà soát các nội dung tại các chương trình hành động và các Nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề mới phát sinh để điều chỉnh, bổ sung chương trình làm việc hằng năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.  

 Duy Huy

  • Từ khóa
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát  tại Sở Thông tin và Truyền thông
HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông

Nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XVII, chiều 23/11, Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình tổ chức giám sát tại Sở Thông tin và truyền thông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; định hướng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...