Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực để từng đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022

Chủ nhật, 07/08/2022 | 00:00:00
579 lượt xem

Tích cực đổi mới nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực để từng đơn vị thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2022, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính-Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Thái Bình trong 6 tháng cuối năm nay.

Khối thi đua các cơ quan, đơn vị Tài chính-Kinh tế-Kỹ thuật tỉnh Thái Bình sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên các hoạt động KTXH của tỉnh bị ảnh hưởng, các phong trào thi đua lao động sản xuất của khối gặp nhiều khó khăn. Song các nội dung thi đua của khối đã ký giao ước đều được các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước đạt 14.302 tỷ đồng, bằng 123,9% so với cùng kỳ năm 2021, có 9 dự án được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký hơn 9100 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm, Khối thi đua các cơ quan, đơn vị tài chính - kinh tế - kĩ thuật của tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ chủ quản và các cơ quan chính quyền tại địa phương; Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo động cơ thi đua đúng đắn đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, Kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa trong khối, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ công tác chuyên môn.

Vũ Hà

  • Từ khóa
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri
Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri

Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 15, sáng 29-9, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và đồng chí Nguyễn Văn Huy - Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...