Thành phố tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư trên địa bàn

Thứ 7, 18.09.2021 | 00:00:00
204 lượt xem

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư trên địa bàn, UBND thành phố Thái Bình đã tập trung rà soát, thảo luận tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp triển khai thực hiện các dự án.

Lãnh đạo Thành phố họp triển khai biện pháp tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư trên địa bàn

Trên địa bàn Thành phố hiện có 23 dự án sản xuất kinh doanh với tổng diện tích gần 59,1ha chưa hoàn thành việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chủ yếu liên quan đến vấn đề pháp lý, thủ tục và không đồng thuận về giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

UBND Thành phố đã cùng các doanh nghiệp, phòng, đơn vị, địa phương liên quan trao đổi, làm rõ các nội dung tồn tại, khó khăn; thảo luận, xem xét những đề xuất, kiến nghị và thống nhất phương hướng, giải pháp tháo gỡ khó khăn, yêu cầu các địa phương và phòng, ban liên quan nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp; tiếp tục rà soát, đánh giá lại quá trình triển khai từng dự án để có biện pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế.

CTV Mai Hiền 
  • Từ khóa
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng
Tham gia ý kiến dự thảo luật thi đua, khen thưởng

Nhằm chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 7/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đồng chí...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...