Góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX

Thứ 5, 13/08/2020 | 00:00:00
2,369 lượt xem

Sáng ngày 13/8, đồng chí Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình dự và chủ trì hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tham gia đóng góp ý kiến lần cuối vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự  hội nghị.

Hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia đóng góp ý kiến lần cuối vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Nhìn chung, các đại biểu đều thống nhất: Dự thảo lần 6 Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã tiếp thu toàn bộ ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; tiếp thu ý kiến đóng góp của 13 đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, các nhân sĩ, trí thức, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp có chất lượng của Đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí lão thành cách mạng, các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội, những người quan tâm đến sự phát triển của tỉnh thông qua nhiều hình thức. 

Dự thảo báo cáo được chuẩn bị công phu, bố cục khoa học, chặt chẽ, văn phong rõ ràng, mạch lạc, tính khái quát cao, có tầm chiến lược, sát thực tiễn của tỉnh. Các đại biểu cũng đi sâu tham gia đóng góp ý kiến vào chủ đề Đại hội, bổ sung dự báo tình hình những năm tới, bài học kinh nghiệm, các chỉ tiêu cơ bản phấn đấu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045. 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị 

Đồng chí Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, góp phần giúp Tiểu ban văn kiện bổ sung, hoàn thiện Dự thảo  các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Video: 81320_OHAI1.mp4

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến của các cấp ban ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh vào các Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trước khi Bộ Chính trị phê duyệt, dự kiến trong tháng 9 năm 2020.

Duy Huy

  • Từ khóa
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc với cử tri
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình tiếp xúc với cử tri

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, sáng 28-9, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc với cử tri huyện Kiến Xương và Tiền Hải, cùng dự có đồng...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...