Góp ý vào Dự thảo văn kiện: Cần nâng cao chất lượng đảng viên tại cơ sở

Thứ 4, 22/04/2020 | 00:00:00
5,360 lượt xem

Trong nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu tại Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20, đề cập tới vấn đề tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên đã đón nhận được ý kiến đóng góp tâm huyết từ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Hồ Đức Nhã – Bí thư Đảng ủy xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư: Trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 có đề ra mục tiêu hàng năm có tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ 90% trở lên, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ 80% trở lên, theo tôi đây là mục tiêu phù hợp trong xu thế hiện nay thể hiện quyết tâm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc củng cố nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Theo tôi đối với cấp ủy tổ chức Đảng phải bám sát văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy phải thực hiện nghiêm túc xây dựng cơ sở Đảng, trách nhiệm của đảng viên trong việc tổ chức hoạt động nề nếp, nghiêm túc… 


Ông Đặng Văn Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng: Tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu của tiểu ban văn kiện. tuy nhiên qua nghiên cứu thực tế thì việc phát triển nguồn tại chỗ của chi bộ nông thôn còn nhiều khó khăn. Trong khi đó tại doanh nghiệp tư nhân nguồn thanh niên dồi dào. Chính vì vậy tôi đề nghị có cơ chế thu hút doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp cụm công nghiệp có tổ chức Đảng để phát triển nguồn thanh niên phát triển về Đảng.


Hoài Thu thực hiện

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...