Góp ý về bố cục nội dung Dự thảo văn kiện về Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình

Thứ 5, 16/04/2020 | 00:00:00
5,469 lượt xem

Ngay sau khi Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình được công bố, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân

 Phần lớn ý kiến cho rằng dự thảo văn kiện trình Đại hội XX lần này được chuẩn bị chu đáo, nội dung ngắn gọn những đầy đủ và có kết cấu rất khoa học.

Ông Nguyễn Văn Vọng - Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy: Báo cáo dự thảo nêu khá chi tiết và nội dung trong báo cáo là rất phong phú. Trong phần đánh giá về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 19 cũng đã nêu khá chi tiết đánh giá tổng kết những chủ trương, những giải pháp lớn mà trong nhiệm kỳ vừa qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội.Tôi cho rằng điều này rất cần.


Ông Nguyễn Như Quang - Bí thư Đảng Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy: Qua nghiên cứu văn kiện lần này chúng tôi thấy về mặt bố cục rất ràng,cụ thể và rất khoa học. Nhất là phần phương hướng thì tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá sẽ là cơ bản quyết định đến định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025, 2030 và 2045.


Ông Tạ Văn Tình - Bí thư Đảng ủy xã Tây Giang, huyện Tiền Hải: Qua nghiên cứu dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh Đảng bộ thì chúng tôi là đảng viên ở dưới cơ sở thấy rằng toàn bộ bố cục cũng như phần đánh giá về các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng an ninh tương đối rõ nét.Hữu Phước thực hiện

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...