Vũ Thư đặt mục tiêu tăng trưởng cao năm 2024

Thứ 4, 13/12/2023 | 19:52:42
1,329 lượt xem

Sáng 13/12, tại kỳ họp thứ bảy khóa XX, HĐND huyện Vũ Thư xem xét thảo luận kết quả phát triển kinh tế xã hội năm 2023, đề ra mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho năm tới, trong đó phấn đấu giá trị sản xuất năm 2024 đạt trên 15.200 tỷ đồng, tăng cao với năm 2023.

Vũ Thư đặt mục tiêu tăng trưởng cao năm 2024

Năm 2023 tổng giá trị sản xuất của huyện Vũ Thư ước đạt trên 13.700 tỷ đồng, tăng 3,88% so với năm 2022. Trong đó khu vực dịch vụ có mức tăng cao nhất, đạt 6,52%. Để đảm bảo kế hoạch tăng trưởng của cả nhiệm kỳ, huyện Vũ Thư đề ra mục tiêu tăng trưởng 10,5% trong năm tới, trong đó tập trung mũi nhọn tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng với mức tăng trên 15%, đồng thời phấn đấu có ít nhất 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Huyện Vũ Thư sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa, mở rộng diện tích giống lúa chất lượng cao, vùng rau màu, vùng chăn nuôi bò thịt, nuôi cá lồng trên sông. Tăng cường các giải pháp thu hút đầu tư, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh. Đa dạng hóa các loại hình thương mại dịch vụ, xúc tiến các hoạt động nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm, phát huy lợi thế, tiềm năng sẵn có về du lịch tâm linh, du lịch nhà vườn…

Cao Biền

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...