Kỳ họp 74 –Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ 2, 13/11/2023 | 09:00:00
428 lượt xem

Chiều 9/11, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị BTV Tỉnh ủy nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và một số nội dung quan trọng khác.


Kỳ họp 74 – Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Nửa nhiệm kỳ qua các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với những thuận lợi là cơ bản, kế thừa những thành tựu của nhiệm kỳ trước làm nền tảng, tiền đề quan trọng cho sự phát triển. Nghị quyết XIII của Đảng và các chủ trương, Nghị quyết mới ban hành của Trung ương đã định hình rõ hướng đi và điều kiện thúc đẩy phát triển. Tuy nhiên nửa nhiệm kỳ qua cũng có rất nhiều khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu và chưa có tiền lệ. Song với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh nên kinh tế xã hội vẫn có bước phát triển toàn diện. Tổng giá trị sản xuất ước tăng bình quân 10,4% năm. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4%, công nghiệp xây dựng tăng 13,5%, dịch vụ tăng 6,8% năm. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ trong GRDP tăng từ 72,5% năm 2020 lên 79% năm 2023. Đã hoàn thiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển toàn diện với nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học sản xuất theo chuỗi liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao. Có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Khu kinh tế Thái Bình được tập trung xây dựng và phát triển toàn diện trở thành trọng điểm, động lực thúc đẩy phát triển kinh của tỉnh. Từ năm 2021 đến nay đã chấp thuận đầu tư cho 274 dự án với số vốn đăng ký trên 57.000 tỷ đồng, trong đó vốn FDI đạt trên 1 tỷ USD. Công tác xây dựng Đảng, các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh được quan tâm và phát triển toàn diện. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Các đại biểu đã thảo luận và tham gia đóng góp ý kiến về bố cục, phương pháp và trình tự nội dung trong dự thảo báo cáo. Nhất là trong phần đánh giá kết quả đạt được, kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá phát triển, những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm. Đặc biệt là trong các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội đến hết nhiệm kỳ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo. Tuy nhiên đồng chí cũng đề nghị cần phải bổ sung, gia công thêm một số nội dung, số liệu để Báo cáo phản ánh đúng những kết quả đạt được, đặc biệt là những kết quả nổi bật và những tồn tại hạn chế trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết. Đồng chí đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện báo cáo trong thời gian sớm nhất.

Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng đã thống nhất thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh một số nội dung trong Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho lực lượng Công an xã. Tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Phong Châu huyện Đông Hưng. Đồng thời nghe và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

 Hữu Phước 


  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...