Tiền Hải sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thứ 3, 31/10/2023 | 08:00:00
700 lượt xem

Chiều 30/10, Huyện ủy Tiền Hải tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy tới dự.

Tiền Hải sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp với tinh thần đoàn kết, chung sức, nỗ lực, vượt khó của toàn Đảng bộ và nhân dân, huyện Tiền Hải đã đạt được bước tiến khá toàn diện trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng Đảng. Có 14/16 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đạt tiến độ đề ra. Tổng giá trị sản xuất bình quân 3 năm ước đạt trên 22.000 tỷ đồng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân trên 11%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt trên 14.800 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân giai đoạn 2021-2023 ước đạt trên 13%, tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ chiếm trên 76% trong cơ cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 63,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1/3 so với năm 2020, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 93%, tính đến hết năm 2023 có trên 29% số xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt từ 94% trở lên, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 93% trở lên. Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế được chỉ ra sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết, Tiền Hải đã đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tiền Hải đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tiền Hải đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, đồng chí đề nghị huyện Tiền Hải tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, quyết tâm hành động, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Video: 103023_OTHANH.mp4

 

Đồng chí cũng đề nghị huyện cần đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển mạnh nông nghiệp sang sản xuất theo hướng hàng hoá, công nghệ cao. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả, bền vững, gắn với đô thị hoá. Xây dựng, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng, phát huy hiệu quả của các khu, cụm công nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp một cách có chọn lọc. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trong điểm trên địa bàn. Phát triển thương mại, dịch vụ văn minh, hiện đại trở thành ngành kinh tế quan trọng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong lãnh đạo, điều hành và ý thức chấp hành của cán bộ công chức trong thực thi công vụ. Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh./.


 Hữu Phước

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...