Khoanh, xóa nợ thuế cho hơn 1 triệu người

Thứ 5, 11/05/2023 | 00:00:00
810 lượt xem

Bộ Tài chính vừa khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp cho hơn 1 triệu người, tổng số tiền hơn 37.500 tỷ đồng, tính đến hết năm 2022.

Đại diện Bộ Tài chính đánh giá, trong khi cơ bản hoàn thành 100% việc xử lý khoanh nợ thì việc xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đạt 61% so với dự kiến.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ thuế đối với những đối tượng không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để xử lý nợ tồn đọng, qua đó, không làm phát sinh thêm nợ ảo, tiền phạt chậm nộp mà không thể thu hồi./.

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...