Thứ 6 ngày 08-12-2023
05:30
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH
05:32
VĂN BẢN CHÍNH SÁCH
05:35
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
05:51
NHỊP CẦU Y TẾ Hoa cau trị đầy hơi
06:01
THỜI TIẾT NÔNG VỤ
06:00
BẢN TIN CHÀO NGÀY MỚI
06:10
NÔNG THÔN MỚI Vũ An dồn lực về đích NTM nâng cao
06:19
KÝ SỰ NHỮNG DÒNG SÔNG XỨ QUẢNG Tập 5: Khởi nguồn Vu Gia
06:39
GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN Lấy người dân là trung tâm
06:51
ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG Thu hút đầu tư một cuộc chuyển biến nội hàm mới
06:59
BẢN TIN SÁNG
07:09
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
07:29
TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP PHIÊN BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ BẨY, HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021-2026
11:30
THỜI SỰ THÁI BÌNH
11:41
TIN TỨC TRONG NƯỚC
11:51
NHỊP CẦU SỨC KHOẺ Bệnh sùi mào gà nguy hiểm như thế nào
11:51
BẢN TIN THẾ GIỚI
12:04
PHIM TRUYỆN Tình yêu chốn hậu cung - Tập 18
12:53
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
13:12
NÔNG THÔN MỚI Vũ An dồn lực về đích NTM nâng cao
13:20
THIÊN NHIÊN VIỆT NAM Ngọt ngào bàu trắng nước trong
13:53
CHUYÊN MỤC VĂN HOÁ Thụy Văn thực hiện tiêu chí văn hoá trong xây dựng NTM nâng cao
14:03
GIẢM NGHÈO VỀ THÔNG TIN Lấy người dân là trung tâm
14:16
PHIÊU LƯU CÙNG ẨM THỰC
15:19
BẢN TIN 15H
15:19
PHIM TRUYỆN Sắc đẹp và hận thù - Tập 71
16:08
PHIM TRUYỆN Sắc đẹp và hận thù - Tập 72
17:10
KÝ SỰ NHỮNG DÒNG SÔNG XỨ QUẢNG Tập 5: Khởi nguồn Vu Gia
17:30
SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI Lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ XX
17:45
NHỊP CẦU Y TẾ Hoa cau trị đầy hơi
17:50
PHIM HOẠT HÌNH Thỏ Jazz và thôn âm nhạc - Tập 5
18:05
PHIM TRUYỆN Đông cung - Tập 8
19:00
TIN TỨC TRONG NƯỚC&THẾ GIỚI
19:00
CHUYỂN TIẾP THỜI SỰ VTV
19:40
THỜI SỰ THÁI BÌNH
20:15
CHUYỂN ĐỔI SỐ Chuyển đổi số báo chí
20:25
PHIM TRUYỆN Cánh hoa danh vọng – Tập 33
21:10
SÁCH HAY THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI Lịch sử nghệ thuật tuồng thế kỷ XX
21:20
PHIM TRUYỆN Hương mật tựa khói sương – Tập 61
22:10
NHỊP CẦU SỨC KHOẺ Cách chăm sóc răng miệng đúng cách cho phụ nữ mang thai
22:15
VĂN HÓA TOÀN CẢNH
22:30
BẢN TIN CUỐI NGÀY
22:45
BẢN TIN THẾ GIỚI
23:00
PHIM TRUYỆN Độc thân tuổi 30 - Tập 5
Thứ 6 ngày 08-12-2023