Ý kiến góp ý vào dự thảo luật đất đai (sửa đổi)

Thứ 2, 27/02/2023 | 00:00:00
2,248 lượt xem

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân theo nhiều hình thức với mục đích nhằm hoàn thiện dự án Luật đất đai đảm bảo chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả. Từ thực tế công tác quản lý đất đai tại các địa phương, đơn vị đã có nhiều ý kiến tâm huyết góp ý vào dự thảo. Ghi nhận tại huyện Quỳnh Phụ.

Là người công tác trong lĩnh vực tư pháp, những ngày qua, bà Nguyễn Thị Trang- Trưởng phòng tư pháp huyện Quỳnh Phụ dành nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu những nội dung của dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Dự thảo có nhiều nội dung mới nhằm thể chế các định hướng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Tuy nhiên theo bà Trang, dự thảo Luật đất đai sửa đổi cần bổ sung quy định quản lý đất công.


Bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng phòng tư pháp huyện Quỳnh Phụ:

"Trong quy định hiện nay chưa có quy định nào nói về quản lý đất công mà chỉ có mỗi quy định về Luật quản lý tài sản công mới quy định về vấn đề này, cho nên rất khó thực thi trong thực tiễn về quản lý đất đai với đất công"
Điểm đáng chú ý trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là bỏ quy định khung giá đất, thay vào đó quy định cụ thể về nguyên tắc định giá đất phù hợp với giá trị thị trường. Việc bỏ khung giá đất là điểm đổi mới căn bản nhằm xây dựng bảng giá đất sát với giá trị thị trường. Song, định nghĩa “sát với giá thị trường” lại chưa được quy định rõ ràng. Căn cứ để xác định giá đất cụ thể gặp nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Công Chuân - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ:

"Trong việc thu hồi đất theo định giá thị trường và giao cho các tỉnh trên cơ sở giám sát nhưng trong 1 tỉnh có những vùng khác nhau thì các vùng khác nhau đó ngoài giá chung thì còn phải có giá đặc thù, để làm sao cho người dân thuận lợi và ủng hộ cho quá trình thu hồi đất, tránh tình trạng các xã vùng đô thị giá đất thu hồi chung chung với các xã cách xa vùng đô thị trong khi đó việc thu thuế đất phi nông nghiệp nhân theo giá trục đường, có những người dân phải đóng thuế nhưng vùng xa đô thị giá thấp được miến thuế thì nó cũng không công bằng"Ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ

"Việc thu hồi đất thì xác định giá thu hồi mà xác định giá thị trường thì rất là mông lung. Tôi nghĩ là xác định đất nông nghiệp phải có giá trị thặng dư của đất nông nghiệp và hoạt động sản xuất trên đất nông nghiệp đó. Căn cứ vào 2 điều đấy thì chúng ta lên giá bồi thường cho người dân là hợp lý. Có thể bồi thường bằng tiền, bồi thường bằng đất đổi nhưng với đổi đất thì sẽ phải có câu khi đổi phải cùng loại đất và phù hợp với nhu cầu người dân nhưng phải xác định rõ phù hợp với giá trị sử dụng, còn chúng ta chỉ xác định toàn nhu cầu không thì chưa ổn"

Người dân, doanh nghiệp và các địa phương chính là những đối tượng sẽ chịu tác động trực tiếp từ các thay đổi trong Luật đất đai. Bởi vậy, trong thời gian còn lại, đến hết ngày 15/3 để lấy ý kiến góp ý vào dự thảo có ý nghĩa rất quan trọng. Không chỉ là vấn đề đảm bảo tiến độ mà còn để các quy định trong dự thảo Luật thực sự sát, phù hợp với thị trường, gỡ bỏ được các vướng mắc, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Thu Trang

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...