Hưng Hà chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên hơn 1.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả

Thứ 5, 07/12/2023 | 19:54:21
1,582 lượt xem

Với mục tiêu phát triển nông nghiệp toàn diện, hiệu quả, trọng tâm là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với quy vùng sản xuất tập trung và tích tụ, tập trung ruộng đất, đến nay, huyện Hưng Hà chuyển đổi trên 1.000 ha đất trồng lúa kém hiệu quả, chiếm 7,7% tổng diện tích đất nông nghiệp, tăng 325 ha so với năm 2020.

Cánh đồng chuyên màu tại Điệp Nông

Diện tích chuyển đổi được các doanh nghiệp, HTX, tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển các loại cây trồng có giá kinh tế cao, xây dựng mô hình trang trại tổng hợp ... Điển hình như mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả tại các xã Hồng An, Tân Lễ, Tiến Đức; trồng cây cảnh và cây hoa tươi thương phẩm tại Hồng Lĩnh, Minh Hòa; trồng cây dược liệu tại xã Thống Nhất, Chí Hòa; trồng cây màu Điệp Nông, Duyên Hải, Tân Tiến … 

Mô hình chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây cảnh tại Hồng Lĩnh

Hầu hết diện tích sau khi chuyển đổi đều đạt hiệu quả kinh tế bình quân cao hơn 2 đến 4 lần. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn. Thời gian tới, huyện Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với sản phẩm an toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị; giảm diện tích trồng lúa, tăng diện tích trồng cây có giá trị kinh tế cao hơn, chủ động liên kết tiêu thụ sản phẩm và chế biến nông sản; phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất an toàn.

Vũ Hương 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...