Ban Tổ chức trung ương quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ 6, 17/11/2023 | 09:00:00
215 lượt xem

Sáng 16/11, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Thái Bình.

Ban Tổ chức Trung ương họp hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số điểm mới trong Quy định số 124 của Bộ Chính trị, Quy định số 125 của Ban bí thư và Hướng dẫn số 25 của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng thời khẳng định đây là những nội dung rất quan trọng liên quan đến kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Vì vây, đồng chí đề nghị các đại biểu dự hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm vững các quy định, hướng dẫn của trung ương để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự tại điểm cầu Thái Bình

Tiếp đó, các đại biểu được quán triệt quy định số 124 ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 125 ngày 10/10/2023 của Ban bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn số 25 ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. 

Tại hội nghị, Ban tổ chức Trung ương cũng đã trao đổi giải đáp ý kiến của các đại biểu. Qua đó, góp phần giúp các cấp ủy đảng, quán triệt triển khai, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy định của trung ương./.

Văn Ngọc 

  • Từ khóa
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua  19 Nghị quyết quan trọng
Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thông qua 19 Nghị quyết quan trọng

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVII thống nhất cao thông qua 19 Nghị quyết quan trọng về kinh tế, xã hội và hoạt động của HĐND tỉnh. Trong đó, nhiều Nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...