Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Thứ 3, 02/07/2024 | 08:49:24
433 lượt xem

Là nơi hội tụ và lan tỏa các sắc thái văn hóa, văn minh của vùng châu thổ đồng bằng Bắc bộ. Thái Bình có nhiều di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc đã và đang được bảo vệ và phát huy trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 799 di sản văn hóa phi vật thể đã được kiểm kê, trong đó lễ hội truyền thống nhiều nhất, chiếm 75% còn lại là nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; 14 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là những di sản làm nên nét văn hóa đặc sắc của Thái Bình cần được bảo vệ.

Do đó thời gian qua, ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các nghệ nhân và chủ thể của di sản.

Hồng Hạnh

  • Từ khóa
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay 26/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...