Giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên

Chủ nhật, 30/06/2024 | 08:21:00
344 lượt xem

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên có vai trò vô cùng quan trọng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng. Đối với các cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ chuyên môn, cần thiết phải có biện pháp thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy nên dù công việc chuyên môn rất bận mải, đảng viên Phạm Thị Thu Hà luôn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để tìm hiểu, trau dồi các kiến thức về lý luận chính trị, đặc biệt là những Quy định, Chỉ thị, Nghị quyết mới của Đảng. Điều này không chỉ giúp giữ vững phẩm chất người đảng viên mà còn giúp nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời triển khai hiệu quả mọi công việc mà cấp trên giao cho.

Đảng viên Phạm Thị Thu Hà, Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình: Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu các chỉ thị. đường lối của Đảng để tràu dồi kiến thức cho bản thân, cũng như thấm nhuần tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới. Đặc biệt là các văn bản, các quy phạm pháo luật tôi cũng thường xuyên cập nhật để phản bác lại các tư tưởng chống đối Đảng và Nhà nước.

Đảng bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 115 đảng viên. Thời gian qua, Đảng ủy Trung tâm đã luôn đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên cử cán bộ, đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy cũng chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, kịp thời định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phát sinh. 

Qua đó đã tăng cường trách nhiệm của đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Bà Lưu Thị Ánh Tuyết, Đảng ủy viên, PGĐ Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình: Việc giáo dục tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên thì đã nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của Đảng viên. Bên cạnh đó mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức trách nhiệm nêu gương và gương mẫu trong các hoạt động. Nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng. Chúng tôi cũng chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Nhờ thường xuyên chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị nên tình hình tư tưởng của đảng viên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nỗ lực trong quá trình công tác, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Mỗi đảng viên đều có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao ý thức tự giác rèn luyện, hoàn thiện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Cao Biền 

  • Từ khóa
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến vào báo cáo nội dung trình kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng nay 26/6, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Vũ...

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình: Dự thảo Quy định là bước đột phá trong công tác cán bộ

Sáng 14/9, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và chủ trì hội nghị trực tuyến góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của...