Tọa đàm tham gia ý kiến về tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng

Thứ 3, 12/03/2024 | 00:00:00
1,349 lượt xem

Sáng 12/3, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tọa đàm tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng giai đoạn 2011 – 2025.

Hội nghị tọa đàm tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện điều lệ Đảng giai đoạn 2011 – 2025

Sau gần 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các cấp ủy trong tỉnh đẩy mạnh toàn diện trên các mặt công tác với nhiều biện pháp quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về nội dung, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Bám sát cương lĩnh, Điều lệ và các Nghị quyết của Đảng, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng. Các cấp ủy đã tổ chức quán triệt kịp thời Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương, ý thức chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được giữ vững.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham gia ý kiến vào một số vấn đề cần kiến nghị Trung ương trong quá trình thực hiện Điều lệ Đảng tại cơ sở./.

Cao Biền 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...