Hưng Hà có 16 xã đạt 13-17 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chủ nhật, 10/12/2023 | 18:03:32
1,656 lượt xem

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hưng Hà xác định đến năm 2025 toàn huyện phấn đấu có 30% số xã đạt xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, đã có 16 xã đạt từ 13 – 17 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Nhà văn hóa thôn tại xã Hòa Bình, huyện Hưng Hà

Theo khảo sát, không ít xã gặp khó khăn khi thực hiện các tiêu chí như: y tế, giáo dục, tỉ lệ hộ nghèo, văn hóa, hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập bình quân, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn để hướng tới đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Một trong những điểm không gian sinh hoạt chung tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà

Để gỡ khó cho các địa phương, Hưng Hà ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ, tập trung khai thác các nguồn lực đầu tư hoàn thiện các tiểu mục của các tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân; khai thác hiệu quả giá trị hạ tầng cơ sở để phát triển công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khai thác các nguồn lực thanh quyết toán những công trình đã đầu tư xây dựng; nâng cao chất lượng hạ tầng y tế, các cơ sở giáo dục; tiếp tục cải tạo cảnh quan môi trường làm tiền đề phát triển du lịch nông thôn, để nông thôn mới nâng cao không chỉ là sự thay đổi diện mạo mà còn là cách nghĩ mới, sức sống mới của người dân.

Vũ Hương 

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...