Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Thứ 7, 26/09/2020 | 00:00:00
8,571 lượt xem

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam.”

Từ luận điểm này đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa, nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân. 

Gần 70 năm tuổi đời, hơn 40 năm tuổi Đảng, ông Nguyễn Xuân Dung, ở tổ 15, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình luôn quan tâm theo sát những sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh. Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước thềm đại hội XIII của Đảng được ông nghiên cứu kỹ lưỡng và thường xuyên cùng thảo luận, trao đổi với các hội viên người cao tuổi tại địa phương. 

Treo cờ Tổ quốc trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống nhân dân

Ông Nguyễn Xuân Dung, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình 

Nếu chúng ta không có thể chế chính trị như hiện nay, không có đường lối độc lập tự chủ như hiện nay, không có quân đội mạnh, y tế mạnh, công an mạnh, không có sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, không có sự quyết liệt của Chính phủ và đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, không có sự đồng tình ủng hộ cao của nhân dân thì không thể ngăn dịch Covid từ bên ngoài xâm nhập vào. Theo tôi, đây là minh chứng hùng hồn. Chúng tôi rất thấm thía. 

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng chỉ rõ, cần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới, thực hiện những giải pháp đột phá, mạnh mẽ nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. Đây cũng là vấn đề được đông đảo cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện. 

Người cao tuổi phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình trao đổi  về bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Ông Phạm Ngọc Phan, tổ 15, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình 

Phải khơi gợi được tinh thần dân tộc, lòng yêu nước của từng người dân. Khi lòng yêu nước tăng lên thì những cái xấu, cái tiêu cực sẽ giảm đi. Nội lực của mình không mạnh thì có kêu gọi ở đâu cũng không được. Khi nội lực mạnh, dân tộc đoàn kết thì có thể chiến thắng được mọi khó khăn. 

Ông Hà Vĩnh Bảo, Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình 

Thực hiện chỉ đạo chung của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, người cao tuổi làm gương cho các thế hệ con cháu, dạy dỗ con cháu phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm. Hầu như 100% người cao tuổi tham gia các mặt công tác xã hội của khu dân cư, xây dựng khu dân cư ngày một vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh.  

Lịch sử dân tộc đã chứng minh, khi có được lòng dân thì mọi gian khó đều có thể vượt qua. Khi “ý Ðảng, lòng Dân” hòa quyện luôn tạo nên sức mạnh dẫn dắt non sông, đất nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng gửi gắm kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới, Ðảng sẽ đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hà My

  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...