Tổng kết, trao giải và triển lãm cuộc thi Ảnh đẹp du lịch Thái bình năm 2018

08.10.2018 | 15:35 PM