Cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ Huyện Hưng Hà năm 2021 an toàn, thành công tốt đẹp

Thứ 3, 19/10/2021 | 00:00:00
1,294 lượt xem

Ngày 19/10, Cuộc diễn tập khu vục phòng thủ huyện Hưng Hà năm 2021 tiếp tục diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Cuộc diễn tập khu vục phòng thủ huyện Hưng Hà năm 2021

Cuộc diễn tập với nội dung: Thực hành đánh địch đổ bộ đường không. Tình huống giả định đưa ra là đánh trả địch tấn công hỏa lực bằng đường không, lực lượng vũ trang huyện Hưng Hà phối hợp với các lực lượng của Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh tham gia diễn tập đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nội dung diễn tập được triển khai đúng quy trình, phản ánh sát với tình hình của địa phương. Trong diễn tập thực binh, thực hành chiến đấu đánh địch đổ bộ đường không, các đơn vị đã hiệp đồng tác chiến, kết hợp đa dạng các hình thức chiến thuật, kế hoạch chiến đấu để tổ chức đánh chặn địch đổ bộ hiệu quả, an toàn. 

Cuộc diễn tập đã phát huy tốt chức năng tham mưu, khả năng phối hợp, hiệp đồng tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập; vận dụng nhuần nhuyễn nội dung phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an và giữa lực lượng vũ trang với các ban, ngành, đoàn thể. Vai trò lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ trong việc nhận định, đánh giá tình hình, ra nghị quyết, chủ trương, biện pháp đúng đắn, sáng tạo, sát thực tiễn. Thông qua diễn tập đã khẳng định rõ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ và chất lượng tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện với vai trò nòng cốt xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, trong chiến đấu bảo vệ khu vực phòng thủ huyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Tổng kết cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Hưng Hà năm 2021

Kết thúc cuộc diễn tập, ban tổ chức đã tiến hành đánh giá những tồn tại, hạn chế để từ đó rút ra những kinh nghiệm cho các cuộc diễn tập tiếp theo, UBND tỉnh, Quân khu 3, UBND huyện đã khen thưởng cho những tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành thắng lợi cuộc diễn tập.

CTV Cao Mừng

  • Từ khóa
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh
Giám sát thực hiện Nghị quyết số 20 của HĐND tỉnh

Chiều 30/5, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 20 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên...

Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới
Khơi dậy động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Trong bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ: “Động lực và nguồn lực cho...