Huyện Đông Hưng tập huấn, bồi dưỡng lý luận, tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Thứ 5, 28/09/2023 | 16:00:00
1,318 lượt xem

Sáng 28/9, huyện Đông Hưng tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận, tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Huyện Đông Hưng tổ chức bồi dưỡng lý luận, tập huấn khung diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Tại hội nghị, các đại biểu là thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện và trong khung tập được tìm hiểu về âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ huyện; một số vấn đề về hoạt động của Ban Thường vụ, các ban đảng, MTTQ và đoàn thể trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Giới thiệu tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Nội dung biện pháp xử trí tình huống A2. Công bố quyết định thành lập tiểu ban nội dung, bộ phận đạo diễn diễn tập KVPT huyện năm 2023.... 

Các đại biểu được tìm hiểu về âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch; tổ chức, phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ huyện

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đồng chí trong khung tập nắm rõ nội dung, phương pháp, trình tự các bước tiến hành trong các giai đoạn diễn tập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa phương và vận dụng trong diễn tập bảo đảm sát thực tế.

CTV


  • Từ khóa
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất
HĐND huyện Vũ Thư tổ chức Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Sáng 26/4, HĐND huyện Vũ Thư khóa XX, tổ chức Kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương năm 2024....

Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp
Góp ý kiến dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Sáng 16/4, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý kiến đối với dự thảo Chỉ thị của Bộ chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đồng chí Mai Văn...